Luter

i rewolucja protestancka

Nowy film Grzegorza Brauna pokazujący prawdziwe oblicze reformacji.  Historia, która po dziś dzień jest niezrozumiała i często przekłamana. Pomóż nam go wyprodukować. Dzieło w  100% niezależne, powstaje tylko dzięki wsparciu przyjaciół i darczyńców. Zostań współproducentem pierwszego filmu dokumentalnego o reformacji który w całościowy sposób nakreśla tło i kontekst wydarzeń z XVI w.  

Zwiastun filmu
„Luter i rewolucja protestancka”

Luter i rewolucja protestancka - zwiastun nowego filmu dokumentalnego Grzegorza Brauna from BraunMovies on Vimeo.

Idea filmu

 Film powstaje w związku z 500 rocznicą reformacji. Długość trwania to ok 80 min. Nagrywany w 9 krajach (Austria, Czechy, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy), ponad 30 rozmówców, profesjonalna animacja komputerowa. Przede wszystkim zaś przemilczane fakty i historie wykreślone z podręczników. Opowieść o wydarzeniach sprzed stuleci zmierzać będzie do wskazania współczesnych, trwających po dziś dzień skutków rewolucji protestanckiej – echa wydarzeń sprzed pół tysiąca lat, dewastujące skutki „fali uderzeniowej" protestantyzmu wskażemy w horrorach i absurdach XX/XXI stulecia.

W warstwie wizualnej poza „gadającymi głowami” zobaczymy szereg współczesnych obiektów (plenerów i wnętrz) istotnych dla faktografii, lub symbolicznie powiązanych z naszym tematem – przykładowo: dom Lutra w Eisleben czy zamek w Wartburgu, spustoszone opactwo Kirkstall w środkowej Anglii, ale i monument reformacji w Genewie czy park Vigelanda w Oslo. Sięgniemy do ikonografii z epoki – rycin, drzeworytów, obrazów i druków – ale i do malarskich przedstawień późniejszej daty, jak np. „Hołd Pruski” Matejki czy panorama bitwy pod Frankenhausen Wernera Tuebkego. Na potrzeby filmu wytworzony zostanie cykl oryginalnych animacji, które w komiksowej stylistyce ujmą niektóre z sytuacji kluczowych dla naszej opowieści.  
  W dramaturgii filmu sama biografia Lutra – ze szczególnym uwzględnieniem faktów nieznanych szerzej także współczesnym wyznawcom rozmaitych sekt protestanckich – posłuży jako wątek ramowy. Odnotowana zostanie najbliższa genealogia protestantyzmu – prekursorskie względem Lutra rewolucje socjalne (Wiklef, Hus et consortes), w których herezje wykorzystano jako nośną ideologię służącą dywersji politycznej, prowadzącej do istotnych „przekształceń własnościowych”. Przedstawione zostaną kolejne akty tragedii dziejowej, której momentem inicjującym stało się wystąpienie Lutra. Poza zarysem wydarzeń w krajach niemieckich, widz pozna również fakty i postaci związane z rewolucją protestancką w innych krajach – tak spopularyzowane jak skutki wiarołomstwa króla Henryka VIII, ale i tak mało znane, jak ostatnia walka szwedzkiego drwala Nilsa Dacke, „żołnierza wyklętego” kontrrewolucji XVI w.

Budżet filmu 490 000 zł

Realizacja filmu „Luter i rewolucja protestancka" wymaga dużego wysiłku finansowego. Koszty produkcji to przede wszystkim kilkadziesiąt dni zdjęciowych realizowanych w kilkunastu europejskich miastach, koszty wynajmu profesjonalnego sprzętu, koszt transkrypcji wywiadów i ich tłumaczeń, koszt pozyskania ikonografii oraz przygotowania animacji komputerowej, montażu, udźwiękowienia i kolorkorekcji. Naszym zamierzeniem jest przygotowanie obok wersji polskojęzycznej również 3-4 wersji obcojęzycznej. Powyższe pozycje tworzą budżet na poziomie ok. 530 tys. złotych. Dzięki wsparciu sponsorów mamy już ponad 100 tys. złotych. Pozostałą kwotę zbieramy dzięki wsparciu społeczności Pobudki, Polonii i wszystkich osób, którym na sercu leży aby pokazać prawdę historii rozłamu Kościoła.

Odrębnym procesem, który jest w trakcie przygotowania i będzie wymagał sfinansowania są działania promocyjne filmu, które powinny objąć swoim zasięgiem możliwie liczne grono widzów w Polsce i za granicą.

Dni zdjęciowe
230 000 zł

Ponad 40 dni zdjęciowych z ponad 30 rozmówcami, realizowanych w kilkunastu miastach na terenie 9 państw (Austria, Czechy, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy). Zdjęcia są realizowane w wielu obiektach związanych z Marcinem Lutrem i rewolucją protestancką.

Transkrypcje i tłumaczenia
35 000 zł

Decyzją reżysera filmu, Grzegorza Brauna, wszyscy udzielający wywiadów, a jest ich ponad 30, wypowiadają się do kamery w swoich ojczystych językach co sprawia, że praca z tak wykonanym materiałem zdjęciowym wymaga uprzedniej bardzo precyzyjnej transkrypcji wszystkich wypowiedzi a następnie przetłumaczenia na język polski z jednoczesnym dokładnym naniesieniem na oś czasu nagrania

Ikonografia i animacje
110 000 zł

Na potrzeby filmu przygotowywane są liczne ikonografie, które pozwolą zobrazować i udokumentować prezentowane tezy i stwierdzenia. Jak większość filmowych dokumentów, wyreżyserowanych przez Grzegorza Brauna, również ten będzie wzbogacony przez atrakcyjną animację, która nada też filmowi odpowiedniej dynamiki.


Montaż i udźwiękowienie
55 000 zł

Niezwykle bogaty i obszerny materiał filmowy (blisko 50 godzin nagrania filmowego) wymaga bardzo starannej analizy i doboru fragmentów poszczególnych wypowiedzi tak aby w połączeniu z ikonografią i filmową animacją uzyskać zamierzony wartościowy efekt w postaci dokumentu filmowego trwającego ok. 80 minut.

Wersje językowe
60 000 zł

W zamierzeniu producenta i twórców filmu jest dotarcie z przygotowywanym obrazem filmowym do jak najszerszego grona widzów w Polsce jak i poza jej granicami. Stąd film obok wersji polskojęzycznej będzie wyprodukowany również w co najmniej 2-3 innych wersjach językowych.

Promocja filmu
w trakcie planowania

Dotarcie z filmem do licznego grona widzów będzie wymagało przygotowania i przeprowadzenia globalnej akcji promocyjnej. Prace nad tym działaniem powinny być zakończone w miesiącu wrześniu a tym samym wówczas będzie znany poziom koniecznych nakładów finansowych.

Do tej pory zebraliśmy

490 477,93 zł

100%