Z Rzymu prosto do Wrocławia

Grzegorz Braun wraz z ekipą filmową, zaraz po powrocie z Rzymu, gdzie przeprowadził wywiad z Prefektem Kongregacji Nauki Wiary Kardynałem Gerhardem Müllerem, udał się do Wrocławia na kolejne zdjęcia do filmu „Luter i rewolucja protestancka”.

Tym razem utrwalono wywiad z gościem ze Stanów Zjednoczonych - Michaelem Vorisem. W ten sposób zakończono tegoroczny cykl zdjęć do filmu, na który złożyły się obszerne wywiady z dwunastoma osobami. W styczniu i lutym 2017 roku Grzegorz Braun, wraz ze swoimi współpracownikami, planuje drugą, uzupełniającą serię zdjęć. Równolegle będą prowadzone prace przygotowawcze do montażu jak i sam montaż, który będzie realizowany przez Aleksandrę Braun.